Opleidingen

Het UZ Brussel voorziet in de algemene klinische opleiding van arts op het niveau van Bachelor en Master, en ook in de basisopleiding van de paramedische beroepen.

Verder staat het UZ Brussel in voor:

  • De verdergezette opleiding tot geneesheer-specialist.
  • De permanente vorming van arts-specialisten, huisarts-specialisten en paramedisch personeel.
  • Ook verpleegkundigen andere paramedici kunnen voor hun voortgezette opleiding tot Master in de gezondheidszorg of diverse bachelor na bachelor-opleidingen stages en onderzoek doen in het UZ Brussel.
     

Opleiding aan het UZ Brussel: leerwerklpaatsen voor verpleegkundigen