Kenmerken van onze zorg

De zorg van het UZ Brussel heeft 5 kenmerken.

1. Toegankelijke basisgeneeskunde en innovatieve spitstechnologie van de hoogste kwaliteit

Het UZ Brussel streeft op regionaal, nationaal en internationaal vlak naar een totaalaanbod van erkende gezondheidsdiensten van de hoogste kwaliteit. Dat omvat zowel basisgeneeskundige zorg als innovatieve spitstechnologie. Het UZ Brussel doet dit samen met zijn verwijzers, samenwerkende ziekenhuizen en andere zorgverstrekkers. Verschillende onderscheidingen, accreditaties en de hoge patiëntentevredenheid bevestigen het streven naar objectieve kwaliteit. 

2. Vrij onderzoek en onderwijs 

Topzorg is gebaseerd op innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Als universitair ziekenhuis oefent het UZ Brussel een onderwijs- en opleidingsopdracht uit en organiseert het wetenschappelijk onderzoek. Het onderschrijft de basiswaarden van de Vrije Universiteit Brussel waarvan het deel uitmaakt waaronder het principe van ‘vrij onderzoek’. Het ziekenhuis werkt nauw samen met de faculteit Geneeskunde en Farmacie en met andere faculteiten van de Vrije Universiteit Brussel/VUB.

3. Nederlandstalig = meertalig

Het UZ Brussel heeft ook een functie als algemeen ziekenhuis in Vlaanderen en vooral in het Brusselse. Het is het enige Nederlandstalige ziekenhuis in Brussel, het Nederlands is er de voertaal. Tegelijk gaat het ziekenhuis er prat op dat iedereen er terecht kan, ongeacht taal, nationaliteit of godsdienst. In de praktijk is het UZ Brussel dan ook meertalig. De medewerkers spreken zo goed mogelijk de taal van de patiënt.

4. Sociaal: betaalbare zorg

Het UZ Brussel vindt toegankelijke zorg essentieel. Niettegenstaande de doorlopende overheidsbesparingen en de toenemende financiële druk biedt het UZ Brussel daarom betaalbare zorg voor iedereen aan met een minimum aan financiële drempels. Daarom wil het ook zelf een financieel gezonde organisatie zijn. De sociale dienst van het ziekenhuis is nauw betrokken bij de zorg.

5. Open en gedreven

Het UZ Brussel is een gedreven en innovatieve werkgemeenschap die vertrekt van een open humanistische ethiek en van actief pluralisme. Het wil breeddenkende mensen samenbrengen die 'goesting' hebben om zich in te zetten.

< Terug