Werkgroep Overleg Verwijzende Huisartsen

Deze werkgroep, die drie tot vier keer per jaar bijeenkomt, wil in een open dialoog alle aspecten van de samenwerking tussen huisartsen en het UZ Brussel bespreekbaar maken. In het belang van een optimale zorg voor de patiënt en met respect voor de belangen van alle betrokkenen worden de best mogelijke samenwerkingsvormen nagestreefd. De werkgroep vindt zijn bestaansrecht in de complexe omgeving van de transmurale zorg met steeds wijzigende mogelijkheden en nieuwe vragen. Een quasi permanente waakzaamheid over het al dan niet functioneren van deze transmurale samenwerking is noodzakelijk.