Kransslagaderoverbrugging (CABG)

Wanneer een belangrijke vernauwing van de kransslagader wordt vastgesteld, kan deze vaak worden opengeblazen met een ballon (dilatatie) en eventueel een stent geplaatst worden. Indien meerdere kransslagaders vernauwd zijn of indien de plaats van de vernauwing moeilijk te bereiken is, kan geopteerd worden voor een overbrugging van de kranslagaders of een Coronary Artery Bypass Grafting (CABG).

Risico's

De risico's op complicaties bij een kransslagaderoverbrugging zijn erg individueel. Uw leeftijd, voorgeschiedenis, familiale belasting en algemene fysieke toestand spelen een rol. Daarnaast heeft de operatietechniek en de operatieduur een belangrijke invloed op mogelijke complicaties. De risico's worden voor de operatie door de hartchirurg uitvoerig met u besproken. 

Voor de behandeling

Voor de hartoperatie wordt een balans opgemaakt van al uw relevante, medische informatie:

  • Voorgeschiedenis
  • Onderzoeken (elektrocardiogram, echocardiografie, ...)
  • Laboresultaten
  • Medicatielijst
  • ... 

Dit alles wordt op een multidisciplinair hartteam besproken tussen cardiologen, elektrofysiologen en hartchirurgen. Vaak wordt overlegd met verwijzende cardiologen en de huisarts. 

Indien beslist wordt dat een hartoperatie voor u de beste optie is, wordt een preoperatieve raadpleging met de anesthesist ingepland. De datum van de ingreep en de opname wordt samen met u en uw chirurg gepland. 

De ingreep

Bij een klassieke kransslagaderoverbrugging wordt het borstbeen open gemaakt (sternotomie). Bij geselecteerde patiënten kunnen één of meerdere overbruggingen uitgevoerd worden via een kleine incisie ter hoogte van de linkerzijde van de borstkas. Bij zo een minimaal invasieve ingreep wordt een robot of camera gebruikt om de slagaderlijke enten van de binnenzijde van de borstkas vrij te maken. 

Een kransslagaderoverbrugging of CABG wordt altijd uitgevoerd onder algemene verdoving. De ingreep kan met of zonder hulp van de hart-longmachine worden uitgevoerd.

Soorten overbruggingen of enten

Om de vernauwde kransslagaders te overbruggen, wordt een ent gebruikt. Een ent is een stukje ader of slagader die elders uit het lichaam wordt vrijgemaakt. Afhankelijk van uw leeftijd en andere risicofactoren, zoals beperkte longfunctie en eventueel diabetes, maakt men zoveel mogelijk gebruik van slagaderenten. Deze worden vrijgemaakt uit de borstkas of uit (meestal) de linkerarm. Zo nodig zal ook een aderlijke ent uit het been worden vrijgemaakt. 

Na de behandeling

Onmiddellijk na de operatie wordt u opgevolgd op de dienst Intensieve Zorgen. De belangrijkste lichaamsfuncties worden er intensief opgevolgd en zo nodig ondersteund. De duur van het verblijf op Intensieve Zorgen is volledig afhankelijk van uw toestand.

In ideale omstandigheden wordt u 1 tot 2 dagen na de ingreep naar de verpleegeenheid overgebracht.  Daar wordt u verder opgevolgd en start de hartrevalidatie.