Belangrijke info na een hartoperatie

De richtlijnen die u vóór een hartoperatie in acht moet nemen, zijn ook na een hartoperatie belangrijk:

  • Houd u aan een absoluut rookverbod.
  • Vermijd zoveel mogelijk stress. Als u angstig of onzeker bent kan het helpen als u zich vooraf goed informeert en steun zoekt bij mensen die dicht bij u staan.
  • Tracht zo nodig overtollig lichaams­gewicht kwijt te raken, volg uw dieet nauwkeurig op.

Daarnaast houdt u best ook rekening met volgende specifieke tips en richtlijnen:

Slapen en rust na een hartoperatie

Tijdens de herstelperiode zult u zich nog dikwijls vermoeid voelen. Tracht om tenminste 8 uren te slapen en las ook een uurtje rust in na het middagmaal. Naarmate het herstel vordert, zal uw conditie beter en beter worden en gaat u zich ook psychisch beter voelen. Als u in het begin last had van prikkelbaarheid en overgevoeligheid en misschien een gebrek aan eetlust, zullen ook die klachten stilaan wegebben.

Terug naar boven


Autorijden na een hartoperatie

Tot 3 weken na de operatie mag u zelf niet met de auto rijden. Het is wettelijk verboden en wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval, kan de verzekeringsmaatschappij nalaten om tussenbeide te komen. Pas na toestemming van de dokter mag u opnieuw met de wagen rijden.

Terug naar boven


Werk hervatten na een hartoperatie

Meestal kunnen patiënten hun beroepsactiviteit drie maanden na de hartoperatie hervatten. Het resultaat van uw inspanningsproef (na 6 weken op consultatie bij uw cardioloog) geeft daar meer zekerheid over.

Als daar aanleiding toe is en met akkoord van de adviserende geneesheer van de mutualiteit, kan er gekozen worden om eerst een periode halftijds te gaan werken en pas nadien voltijds te hernemen.

Als u denkt dat er aanpassingen of veranderingen aan uw werksituatie moeten gebeuren, kunt u dit met de sociaal verpleegkundige en met uw behandelende arts bespreken.

Terug naar boven


Sporten en bewegen na een hartoperatie

Regelmatige lichaamsbeweging is erg belangrijk, ook voor wie daar voordien weinig aandacht aan besteedde. Als basisregel geldt dat u geleidelijk aan moet starten (bv beginnen met wandelen) en dat u uw inspanning stilaan moet opdrijven.

Intensieve sporten, zoals tennis, voetbal, volleybal en squash, zijn kort na een ingreep af te raden. Ook met fietsen, joggen en zwemmen moet u na een ingreep even wachten.

Patiënten die dit wensen, kunnen zich vooraf of in de eerste weken na een ingreep professioneel laten begeleiden door de kinesitherapeut. Tijdens een aantal ambulante sessies wordt u dan aangeleerd om fysieke inspanningen te plannen en correct te doseren en uw conditie (terug) op te bouwen. Vragen of twijfels hierover bespreekt u best met uw behandelende arts.

Terug naar boven


Seksualiteit na een hartoperatie

Intieme betrekkingen zijn niet gevaarlijk. De gemiddelde inspanning bij seksueel contact komt overeen met 2 verdiepingen trappen opgaan of met snel stappen over een afstand van 500 meter.

Als u na de herstelperiode toch onzeker of terughoudend zou blijven, neem dan contact op met de psychologe van het hartrevalidatieteam. Een gesprek met haar kan voor heel wat duidelijkheid en geruststelling zorgen.

Terug naar boven


Op vakantie na een hartoperatie

Zodra u volledig genezen bent, zijn vakanties opnieuw toegelaten. Als u onzeker bent over een bepaald type vakantie, vraag dan eerst het advies van uw huisarts of uw cardioloog.

Terug naar boven