Artsen

dr. Sofie Joris
dr. Sofie Joris dr. Sofie Joris

dr. Sofie Joris

Resident Medische oncologie
Geconventioneerde zorgverstrekker

Over dr. Sofie Joris

Dr. Sofie Joris studeerde af als Master in de Geneeskunde met grote onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel in 2013. Zij startte datzelfde jaar met haar opleiding Inwendige Geneeskunde. In 2016 koos ze voor een verdere opleiding Medische Oncologie. Haar interesse gaat vooral uit naar oncogenetica, borst- en gynaecologische tumoren. Ze is intussen mee gestapt in een onderzoeksproject over familiale kanker en leidt een multicentrische studie waarvoor ze financiële middelen ontving van Kom op Tegen Kanker.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?