Jaarbilan

Eenmaal per jaar vindt een uitgebreid onderzoek plaats op de dagkliniek. ​Wanneer alle resultaten verzameld zijn, worden deze bij een volgende afspraak (ongeveer 1 maand later) besproken met alle teamleden.

Jaarbilan kinderen

 • Uitgebreide longfunctie​
 • Bloedafname met o.a. vitamine dosage​
 • Elektrocardiogram​
 • Audio tympano​
 • CT-thorax (wisselende stralingsbelasting)​
 • Bio-elektrische impedantie analyse (BIA)​
 • Urineonderzoek​
 • Orale glucosetolerantietest (OGTT) (vanaf 10 jaar)​
 • 2 sputumstalen indien mogelijk (uitgebreide analyse) of een uitstrijk longsecreet​
 • Om de 2 jaar: echo abdomen​
 • Extra onderzoeken op indicatie:
  • Botdensitometrie
  • Bronchoscopie
  • Oogfundus (na 5 jaar diabetes) of ander oogonderzoek (bv. opsporen cataract)

Jaarbilan volwassenen

 • Uitgebreide longfunctie​
 • Bloedafname​
 • Elektrocardiogram​
 • Urineonderzoek​
 • Botdensitometrie​
 • CT-thorax​
 • Echo abdomen​
 • Bio-elektrische impedantie analyse ​
 • Orale glucosetolerantietest (OGTT) (tenzij reeds gediagnosticeerde diabetes) ​
 • 2 sputumstalen indien mogelijk (uitgebreide analyse) of uitstrijk longsecreet​
 • Extra onderzoeken op indicatie:
  • Audio tympano
  • 6-minuten wandeltest
  • Bronchoscopie
  • Mammografie
  • MRI lever (bij levercirrose: 1 keer per jaar)
  • Gastroscopie (bij levercirrose)
  • Fibroscan (bij levercirrose)
  • Colonoscopie (> 40 jaar)
  • Oogfundus (na 5 jaar diabetes)
  • 24-uurs bloeddrukmeting (≥ 50j)
  • Echo cardio (jaarlijks bij FEV1 < 40%, om de 5 jaar bij FEV1 > 40%)​