Opvolging Mucoviscidose

In het Mucoviscidose Referentiecentrum van het UZ Brussel worden patiënten met mucoviscidose of cystic fibrosis (CF) opgevolgd. Daarbij zitten zowel kinderen als volwassenen. Multidisciplinaire en regelmatige opvolging, door een team met jarenlange expertise, is een belangrijke voorwaarde voor een betere levenskwaliteit en levensverwachting van personen met CF.​

Multidisciplinaire setting

Het Mucoviscidose Referentiecentrum van het UZ Brussel kiest resoluut voor een multidisciplinare benadering van CF. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat optimale opvolging voor personen met CF alleen kan gebeuren in een multidisciplinaire setting. Dat wil zeggen dat meerdere medische disciplines betrokken zijn bij de zorg van elke patiënt. Dat zorgt voor een totaalbenadering van de zorg van de patiënt. Daarbij ligt de klemtoon niet alleen op het lichamelijk aspect, maar ook op het mentaal welzijn van de patiënt en zijn omgeving en op de sociale omkadering die een chronische ziekte vraagt.

Regelmatige opvolging

CF is een aandoening die blijft evolueren. Daardoor is het tijdig aanpassen van de therapie, in functie van de noden van de patiënt, noodzakelijk. Doordat het ziekteverloop van CF zo verscheiden is, is nauwlettende opvolging binnen een mucoviscidose referentiecentrum een absolute must. ​Personen met CF worden daarom minimaal vier keer per jaar gezien op een multidisciplinaire consultatie (longarts, verpleegkundige, kinesitherapeut, diëtiste, psycholoog, …) met daarnaast ook een jaarlijks uitgebreid controle-onderzoek (het jaarbilan).​