Expertise

Nefrologie is de medische specialiteit die zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van nierziekten en de opvang van de gevolgen van nierfalen. Nefrologie wordt wel eens verward met Urologie, de specialiteit die gericht is op aandoeningen van de urinewegen en op de heelkundige behandeling van prostaataandoeningen, blaas- en nierstenen en niertumoren.

Op de dienst Nefrologie worden patiënten met nierziekten onderzocht, behandeld en opgevolgd.

Meer info over: