Consultaties

Naast raadplegingen algemene Nefrologie, biedt de dienst ook gespecialiseerde consultaties:

Arteriële hypertensie

Wanneer de bloeddruk voortdurend is verhoogd, spreekt men van arteriële hypertensie. Op lange termijn geeft een verhoogde bloeddruk aanleiding tot dichtslibben van de slagaders (arteriosclerose) met verminderde bloedtoevoer naar vitale organen en kan zo schade veroorzaken aan hart, hersenen, ogen, … en dus ook de nieren.

Lees meer
Terug naar boven


Autosomaal Dominante Polycystische Nierziekten

Autosomaal Dominante Polycystische Nierziekte (ADPKD) is de meest voorkomende erfelijke nieraandoening en verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de patiënten met terminaal nierfalen. Op onze gespecialiseerde raadpleging worden patiënten en families opgevolgd die lijden aan polycystische nierziekte.

Terug naar boven


Niersteenpreventiekliniek

Op de niersteenpreventiekliniek worden patiënten opgevolgd die lijden aan nefrolithiase (niersteenvorming) en nefrocalcinose (nierverkalking). Op deze consultatie wordt het type niersteen vastgesteld, de oorzaak van de niersteenvorming of nierverkalking achterhaald en een preventieve behandeling opgestart ter voorkoming van nieuwe steenvorming en verdere nierverkalking.

Terug naar boven


Nierfaleneducatie

Op de raadpleging nierfaleneducatie wordt op niveau van de patiënt door een gespecialiseerde verpleegkundige aangeleerd wat nierfalen is en wat de symptomen hiervan zijn. De bestaande nierfunctievervangende behandelingen worden uitgelegd en er wordt samen met de patiënt, partner en/of familie bekeken welke behandeling het best aansluit bij de medische conditie en levensstijl van de patiënt. Er is tijd om alle vragen en onzekerheden te bespreken en er wordt documentatie meegegeven om de informatie thuis rustig na te lezen.

Terug naar boven