Arteriële hypertensie

Wanneer te bloeddruk voortdurend is verhoogd, spreekt men van arteriële hypertensie. Dit wordt gedefinieerd als een systolische bloeddruk ≥ 140mmHg systolisch en/of een diastolische bloeddruk ≥ 90mmHg.

Symptomen en gevolgen

Een verhoogde bloeddruk geeft meestal niet direct symptomen, maar kan wel oorzaak zijn van hoofdpijnklachten en oorsuizen. Op lange termijn geeft een verhoogde bloeddruk aanleiding tot dichtslibben van de slagaders (arteriosclerose) met verminderde bloedtoevoer naar vitale organen en kan zo schade veroorzaken aan hart, nieren, hersenen, ogen, …

24uur bloeddrukmonitoring

Omdat de bloeddruk gedurende de dag en de nacht enorm kan schommelen kan de arts vragen een 24 uurs bloeddrukmonitoring te laten uitvoeren waarbij de bloeddruk gedurende 24 uur lang wordt gemeten om alle schommelingen goed in kaart te brengen. Het is bijvoorbeeld algemeen geweten dat als men een afspraak heeft bij de dokter je bloeddruk vaak hoger is.

  • Om uw bloeddruk 24 uur te meten wordt er een band om uw arm bevestigd en verbonden met een meter die u met een riem om de heup draagt. 
  • De metingen gebeuren automatisch. Soms kan u wat hinder ondervinden bij het slapen wanneer de bloeddrukmeter de band om uw arm opblaast. 
  • Indien u reeds medicatie neemt om de bloeddruk te verlagen, neemt u die gewoon verder zoals normaal.
  • Wanneer de 24 uursbloeddrukmeting voorbij is en de metingen gedaan zijn dan brengt u het apparaatje terug naar het ziekenhuis (route 781) waar u dit mag afgeven aan het secretariaat. De computer zal uw gegevens uitlezen. 
  • De arts zal daarna de uitslag met u bespreken op de consultatie.

< Terug