Craniostenose (groeistoornis van de schedel)

Craniosynostose is een misvorming van de schedel veroorzaakt door het prematuur sluiten van één of meerdere schedelnaden. Het risico op een verhoging van de intracraniële druk is de voornaamste indicatie voor chirurgie. Verhoogde druk kan blindheid en psychomotorische achterstand veroorzaken. Meestal betreft het een geïsoleerde premature sluiting van één schedelnaad die enkel cosmetische gevolgen heeft.

Een onschuldig probleem dat vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd, is de positionele plagiocefalie. De schedel wordt vervormd door het hoofdje van de baby vaak op dezelfde plaats te positioneren.