Spasticiteit

Spasticiteit is een niet-beheersbare spierkramp die pijn kan veroorzaken en de beweging belemmeren. De basisbehandeling voor spasticiteit is fysiotherapie. Bij focale en regionale spasmen kan lokale toediening van botulinumtoxine een oplossing bieden.