Hersentumoren

Hoewel kanker zeldzaam is bij kinderen, zijn hersentumoren na leukemie de meest voorkomende vorm van kanker. Pediatrische hersentumoren verschillen van die bij volwassenen door ligging en type. Ook de nabehandeling verschilt vanwege de nog ontwikkelende hersenen bij kinderen en de specifieke kenmerken van de tumoren.

Symptomen

De symptomen van een hersentumor kunnen acuut optreden in de vorm van een epileptische aanval of met een neurologisch deficit. Soms kunnen hierdoor de kinderen scheel zien of hebben ze een scheefstand van het hoofd.

Vaak veroorzaakt een tumor langzamer optredende symptomen zoals:

  • Hoofdpijn
  • Braken
  • Toegenomen vermoeidheid
  • Concentratiemoeilijkheden
  • Gedragsveranderingen

Een verlies van het gezichtsvermogen kan geleidelijk plaatsvinden zonder opgemerkt te worden door het kind. Bij kinderen jonger dan 2 jaar is er meestal sprake van een algemene achteruitgang.

Onderzoek en behandeling

Een MRI is het eerstelijnsonderzoek om de diagnose te bevestigen en is de basis voor de verdere planning van de behandeling. Vaak wordt eerst een medische behandeling met corticoïden gestart om de zwelling van de hersenen te verminderen en voorziet men vervolgens een operatie om de tumor te verwijderen of een biopsie te bekomen voor de diagnose. Afhankelijk van de definitieve diagnose en de leeftijd van het kind, moet soms een secundaire behandeling met radiotherapie en chemotherapie gestart worden.