Expertise

De specialiteit neurochirurgie behandelt aandoeningen aan het zenuwstelsel, de schedel en de wervelkolom. Het is een breed specialisme dat raakvlakken kent met vele andere specialiteiten (oncologie, endocrinologie, pediatrie, …). Voor verschillende deelspecialismen binnen de neurochirurgie wordt er dan ook een multidisciplinaire raadpleging ingericht waar niet enkel een neurochirurg maar tevens een of meerdere andere specialisten aanwezig zijn om de patiënt optimaal te behandelen.

Bij volwassenen behandelt de dienst Neurochirurgie voornamelijk

  • Tumoren
  • Schedeltraumata
  • Hersenbloedingen
  • Abnormale bewegingen
  • Pijn
  • Hormonale dysfuncties van de hypofyse
  • Degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom (discus hernia of lumbale stenose)
  • Post-traumatische wervelfracturen, met soms zware verlammingsverschijnselen

Sommige aandoeningen ontstaan heel vroeg in het leven of zelfs voor de geboorte (congenitale aandoeningen). Kinderneurochirurgie is dan ook een belangrijk domein in de neurochirurgie.