Radiochirurgie

Dankzij radiochirurgie kunnen sommige intracraniële letsels behandeld worden zonder de schedel te openen. De multidisciplinaire consultatie Radiochirurgie ontvangt patiënten met zo’n indicaties.

Toepassing

Novalis is één van de modernste technologieën in het domein van de bestraling en wordt, in samenwerking met de dienst Radiotherapie, voornamelijk gebruikt voor:

  • De behandeling van intracraniële tumoren zoals kleine vestibulaire schwannomen (of acousticus neurinomen), meningeomen en hersenmetastasen
  • Bij vasculaire misvormingen in de hersenen met name de arterioveneuze misvormingen

Met een nauwkeurige behandeling wordt vermeden schade aan te brengen aan het gezond hersenweefsel rondom het te behandelen letsel. Het vereist de plaatsing van een stereotactisch kader op het hoofd. Dit kader voorkomt dat de patiënt beweegt en zorgt dat bij iedere sessie precies dezelfde plek bestraald wordt.

Dagkliniek

De behandeling gebeurt onder lokale verdoving in de dagkliniek.