Uw lichaam schenken aan de wetenschap

Als de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek vandaag staan waar ze staan, dan is dit onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam te schenken aan de wetenschap. Ook u kunt – als u dat wenst – na uw dood nog bijdragen tot een betere geneeskunde.

Om uw lichaam te schenken, moet u een geschreven wilsbeschikking opstellen, dateren en ondertekenen. Een voorbeeld-wilsbeschikking kunt u downloaden, net als een document voor uw persoonlijke gegevens.

Uw wilsbeschikking stuurt u samen met de ingevulde administratieve gegevens naar:

Vrije Universiteit Brussel
ARTE - Anatomical Research Training and Education
Laarbeeklaan 103
1090 Brussel
Tel: 02 477 43 17
Fax: 02 477 42 23
E-mail: arte@vub.be

U ontvangt vervolgens van ons enkele kaartjes waarop u de nodige gegevens terugvindt om onze dienst bij overlijden te verwittigen. Eén kaartje bewaart u bij uw identiteitskaart, de overige kaartjes kunnen aan uw vertrouwenspersonen worden gegeven. Geef ook een kopie van uw wilsbeschikking en een kopie van de praktische richtlijnen aan een vertrouwenspersoon.

< Terug