Het verloop van de behandeling

1. De eerste consultatie 

Hier maakt u kennis met de radiotherapeut en wordt besproken welke behandeling voor u het meest geschikt is en waarom. U krijgt meer uitleg over de nodige voorbereidingen van uw behandeling en het verdere verloop ervan. Er wordt u verteld hoe vaak u bestraald moet worden en wat de eventuele bijwerkingen kunnen zijn.

Lees verder onder de foto.

De eerste consultatie op de dienst Radiotherapie van het UZ Brussel

2. Voorbereiding op de bestraling

Voor we kunnen starten met de bestraling moet u eerst nog een aantal voorbereidende stappen doorlopen. De voorbereidingen kunnen verschillende zaken inhouden en zijn niet voor iedereen dezelfde.

De eerste afspraak op de afsprakenbrief is ‘simulator’. Tijdens deze afspraak wordt uw bestralingsbehandeling voorbereid. Afhankelijk van de te bestralen regio wordt er een CT-scan, PET/CT-scan of MRI-scan uitgevoerd. Indien u specifieke voorbereidingen moet treffen voor dit onderzoek wordt dit grondig met u besproken tijdens de eerste consultatie.

3. De planning

De resultaten van de CT-scan, PET/CT-scan of MRI-scan worden doorgestuurd naar onze planningscomputers. De bestralingsdosis en de bestralingsvelden kunnen nu aan de hand van deze beelden nauwkeurig bepaald worden.

Lees verder onder de foto.

Planning van de bestraling door de dienst Radiotherapie van het UZ Brussel

4. De bestraling

De eerste dag van uw behandeling duurt gemiddeld wat langer dan de volgende bestralingen. De verpleegkundige of medische beeldvormer komt u halen in de wachtzaal. U gaat nooit op eigen initiatief naar het toestel. Na het omkleden wordt u begeleid naar de bestralingsruimte. Hier wordt u precies op dezelfde manier geïnstalleerd als tijdens de voorbereidende scan. 

Het is heel belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen tot we zeggen dat de behandeling gedaan is. Blijf gewoon rustig ademen.

Lees verder onder de foto.

Bestraling op de dienst Radiotherapie van het UZ Brussel

Het toestel wordt van buiten uit gestart en het stopt automatisch als de juiste dosis is gegeven. Te lange bestraling is dus onmogelijk. De bestraling is pijnloos en onzichtbaar. Het toestel kan rond u draaien en maakt een zoemend geluid tijdens de bestraling. 

Een bestralingssessie duurt elke dag tussen de 10 en 20 minuten, voor bepaalde ingewikkelde behandelingen kan dat langer zijn.

Vóór de bestraling en de scan verlaten de verpleegkundigen de bestralingsruimte. U wordt van buitenaf gevolgd door een camerasysteem.

Lees verder onder de foto.

Bestraling op de dienst Radiotherapie van het UZ Brussel

5. Het einde van de behandeling

Op de laatste dag van uw behandeling heeft u een afspraak met de radiotherapeut. Hier wordt de verdere opvolging door de radiotherapeut, andere arts-specialisten en uw huisarts met u besproken. Tevens krijgt u een attest overhandigd voor een tussenkomst in de vervoersonkosten en worden verdere afspraken met u geregeld. 

Kort na het beëindigen van uw bestraling ontvangt uw huisarts bericht over het verloop van de behandeling en eventuele neveneffecten die zich hebben voorgedaan of nog kunnen voordoen.