TOPAZ Steunen

In de beginjaren kon TOPAZ niet bestaan zonder regelmatige fondsenwervingsactiviteiten. Er moesten barbecues en feesten georganiseerd worden om het project te financieren. Dat was verbazingwekkend. Cijfers toonden immers aan dat het voor de sociale zekerheid voordeliger uit kwam om palliatieve zorg aan te bieden in het dagcentrum dan een hospitalisatie. Maar TOPAZ week af van wat men gewoon was en het erkennen van de menselijke waarde ervan kostte tijd. Vandaag wordt de basiswerking ervan terecht betaald door de Belgische sociale zekerheid.

Maar voor allerhande activiteiten voor de gasten en voor het goed onderhouden van de ruimtes, moet TOPAZ zelf instaan. Daarom blijft de nood aan financiële hulp erg groot. Elke kleine en grote gift is en blijft daarom zeer welkom. Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

U kan TOPAZ steunen met een vrijwillige bijdrage:

Rekeningnummer BE96 3751 0070 7705
Vermelding van ‘GIF 73251 0000 TOPAZ’