Wat biedt TOPAZ?

TOPAZ is een dagcentrum gelegen in een groen kader waar mensen met een levensbedreigende ziekte elke weekdag van 9 tot 17 uur terecht kunnen. We zorgen voor een huiselijke sfeer, waarbinnen elke middag een lekkere warme maaltijd wordt aangeboden.

Ook al dragen ze geen witte schort, in TOPAZ geven onze artsen en verpleegkundigen de gasten professionele (para-)medische, psychologische ondersteuning en supportieve zorg. Via psychologische begeleiding, ondersteunende gesprekken en eventueel psychofarmaca proberen zij de gasten opnieuw levenskwaliteit te geven. 

We worden voor onze werking ondersteund door een grote groep geëngageerde vrijwilligers.

De voordelen op een rijtje

 • Voordelen voor gasten:
  • Huiselijke sfeer
  • Professionele ondersteuning
  • Activiteitenaanbod
  • Lekker eten
 • Voordelen voor mantelzorgers:
  • De ‘gast’ is in goede handen
  • Informatie/advies
  • Ondersteuning
 • Voordelen voor professionelen:
  • Expertise-uitwisseling
  • Vragen rond palliatieve zorg en het levenseinde
  • Gebruik van infrastructuur