Vrijwilliger worden in TOPAZ

Zonder vrijwilligers is er geen TOPAZ. Zij zijn er niet ter compensatie van een gebrek aan professionelen, maar ze creëren net de meerwaarde voor de gasten. Ze vervullen een belangrijke complementaire opdracht.

Als vrijwilliger kan u op heel veel verschillende manier helpen:

 • Vervoer: halen en brengen van gasten van en naar hun thuisomgeving of naar consultaties
 • Keuken: verantwoordelijk voor het menu of helpen bij de voorbereidingen
 • Aanwezig zijn bij de gasten: luisteren, praten, wandelen, voorlezen, gezelschapsspel, enz.
 • Administratief werk
 • Organiseren en begeleiden van activiteiten vb. schilderen, film, bezoek naar de plantentuin, …
 • Massage, manicure, pedicure, kapper, …
 • Fondsenwerving

Lees verder onder de foto's.


Aanbevolen kenmerken van een vrijwilliger van TOPAZ:

 • Sociaalvoelend zijn
 • Zin voor humor en zelfrelativering
 • Open staan voor andere visies en overtuigingen
 • Respect hebben voor de culturele eigenheid van elke gast

Voor de vrijwilligers is opleiding en navorming voorzien.

Vrijwilliger worden bij TOPAZ spreekt me aan ... Wat nu?

Lees meer informatie in de vrijwilligersbrochure en neem vrijblijvend contact op met de vrijwilligersverantwoordelijke via: