Cardiologische klachten

Een overzicht van de klachten waarmee u bij de dienst Cardiolgie terecht kan:

 • Pijn of druk op de borst

  Pijn of druk op de borst is een vaak voorkomende klacht. In sommige gevallen is dit te wijten aan een gebrek aan zuurstoftoevoer van de hartspier. De klacht kan zowel in rust als bij inspanning optreden. Indien de klacht nieuw is en aanhoudt, moet dringend medisch advies gezocht worden om een hartinfarct uit te sluiten.
 • Kortademigheid en een verminderd inspanningsvermogen

  Er zijn meerdere oorzaken die kortademigheid kunnen veroorzaken: longproblemen, obesitas, bloedarmoede, ijzergebrek, … Indien de hartspier verzwakt is of hartkleppen niet goed werken, kan de hartspier onvoldoende bloed rondpompen en leidt dit ook tot kortademigheid en een verminderd inspanningsvermogen.
 • Gezwollen benen en dikke voeten

  Gezwollen benen en dikke voeten kunnen voorkomen door warm weer, aderspat, een ontsteking en een bloedklonter (flebitis). Ook bij bepaalde lever- en nierproblemen kan dit probleem optreden. Zwelling van beide voeten of benen kan echter ook wijzen op vochtophoping door hartfalen en moet dan ook medisch worden onderzocht.
 • Hartkloppingen

  Wanneer de normale regelmaat van het hartritme onderbroken wordt door extrasystolen (overslagen) of de hartslag continu onaangepast snel is, kan dit leiden tot een gevoel van kloppingen op de borst. De kloppingen kunnen ook uitstralen naar de hals, het hoofd en de buik.
 • Flauwvallen (syncope)

  Onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen kan leiden tot een plots en volledig verlies van het bewustzijn. Dit kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken zoals een lage bloeddruk of een ‘appelflauwte’. Het kan echter ook een uiting zijn van een hartprobleem zoals hartklepvernauwing of ritmestoornissen, en moet dan ook nader onderzocht worden.
 • Hartgeruis

  De arts kan tijdens het onderzoek hartgeruis opmerken. Dit kan te wijten zijn aan een abnormale werking van de hartkleppen. De exacte oorzaak kan tijdens een cardiologische consultatie meestal achterhaald worden via een echocardiografie.
 • Verhoogde bloeddruk

  De hartspecialist kan de huisarts verder adviseren voor het nazicht en de behandeling van verhoogde bloeddruk.
 • Verhoogde cholesterol

  De hartspecialist kan advies geven voor de behandeling van verhoogde cholesterol. Er wordt u gevraagd om de resultaten van een recente bloedafname mee te nemen naar de raadpleging.

< Terug