Eindverslag

Palliative care for people with dementia - Miranda Rose 

Ik heb drie studies uitgevoerd over palliatieve zorg voor ouderen met dementie:

Ten eerste, tussen 2010 en 2015 was er een hogere prevalentie van bewoners met dementie in woonzorgcentra in Vlaanderen, die aanhoudend complexe zorgbehoeften hadden en geen verandering kenden in hun totale comfort rond het levenseinde. Deze studie benadrukt de toenemende complexiteit van de uitdagingen waarmee de verpleeghuissector wordt geconfronteerd. Dit onderstreept een dringende noodzaak om woonzorgcentra te ondersteunen bij de verbetering van hun capaciteiten om tijdige, kwalitatief hoogstaande en uitgebreide palliatieve zorg te bieden aan het toenemende aantal bewoners die leven en sterven met dementie.

Ten tweede, hoewel PACE Steps to Success niet bij alle stervende bewoners het comfort verbeterde, bleek het de kwaliteit van de zorg en het sterven in de laatste levensmaand in gelijke mate te verbeteren voor bewoners met dementie (ongeacht de fase) en zonder dementie. Deze studie suggereert dat een generalistisch en niet ziektespecifiek palliatief zorgprogramma, zoals PACE Steps to Success, een nuttige startpunt is voor toekomstige verbetering van palliatieve zorg in verpleeghuizen, maar verdere ontwikkeling is nodig om het comfort van bewoners effectief te kunnen verbeteren.

Ten derde, van alle thuiswonende ouderen, die tussen 2010 en 2015 in België waren overleden met dementie, had slechts een kwart toegang tot palliatieve thuiszorg in de laatste twee jaar van het leven. Het gebruik van palliatieve thuiszorg is geassocieerd met een verbetering van de kwaliteit en een verlaging van de kosten van de levenseindezorg. Gezien deze voordelen van palliatieve thuiszorg, onderstreept de lage toegang tot deze zorg de noodzaak om het tijdige gebruik ervan te verbeteren bij thuiswonende ouderen met dementie.

< Terug