Parenterale voeding

Parenterale voeding is een geneesmiddel dat door de interne ziekenhuisapotheek steriel bereid en afgeleverd wordt. De therapie wordt gebruikt wanneer er niet voldoende voedingsstoffen kunnen toegediend worden via het maagdarmstelsel.

Dit geneesmiddel wordt als een volwaardige voeding rechtstreeks in een bloedvat toegediend. Indien alle voedingsstoffen zo toegediend worden, spreekt men van totale parenterale nutritie (TPN).

Parenterale voeding in het ziekenhuis

Voor gehospitaliseerde patiënten wordt deze voeding voorgeschreven door een arts en toegediend door een verpleegkundige.

Parenterale voeding buiten het ziekenhuis

Parenterale voeding kan, in bepaalde situaties, ook buiten het ziekenhuis voorzien worden. Dit heet home-parenterale nutritie (HPN).

De opstart moet gebeuren door een arts. Op basis van een voorschrift en attest wordt deze voeding door de ziekenhuisapotheek bereid en afgeleverd. Ze kan door de patiënt in de ziekenhuisapotheek opgehaald worden of er kan transport naar huis voorzien worden op vastgelegde dagen.

De voeding wordt thuis toegediend onder toezicht van een thuisverpleegkundige. Opvolging van de patiënt gebeurt door de arts of het nutritieteam. De ziekenhuisapotheek zal de therapie mee opvolgen.

Vragen over parenterale voeding

Voor vragen over parenterale voeding kan u contact opnemen met de interne ziekenhuisapotheek: