Onderzoek

De interne ziekenhuisapotheek speelt een belangrijke rol in het onderzoeken van nieuwe behandelingen via het opzetten en opvolgen van klinische studies in verschillende domeinen. 

Het kan gaan om:

  • Het testen van bestaande geneesmiddelen voor een ziekte waarvoor ze nog niet eerder werden gebruikt
  • Het testen van nieuwe geneesmiddelen voor ziekten waarvoor er nog geen of ontoereikende behandelingen bestaan