Klinische studies

Rol van ziekenhuisapothekers bij klinische studies

In de interne ziekenhuisapotheek staat een speciaal opgeleid team van apothekers en farmaceutisch technische assistenten in voor het beheer van de geneesmiddelen voor de klinische studies.  

Dit gaat enerzijds over reeds bestaande geneesmiddelen die getest worden als behandeling voor een ziekte waarvoor ze eerder nog niet gebruikt werden, anderzijds over volledig nieuwe producten voor ziekten waarvoor er nog geen of ontoereikende behandelingen bestaan. 

Het gebruik van experimentele geneesmiddelen is streng gereglementeerd en enkel voorbehouden voor patiënten die deelnemen aan een klinische studie. 

Wenst u deel te nemen aan een klinische studie, informeer dan bij uw behandelende arts of er studies bestaan waarvoor u in aanmerking komt. 

Apotheekteam klinische studies contacteren

Voor praktische regelingen betreffende studiemedicatie en het vastleggen van afspraken in het kader van een initiatie, monitoring of close-out is het studieteam bereikbaar via mail op pharmacy.clinicaltrials@uzbrussel.be.

Nieuwe klinische studies opstarten

Firma’s richten zich voor aanvragen voor de opstart van nieuwe studies tot het centraal studieloket van het UZ Brussel.