Samenwerking

Optimale zorgkwaliteit voor gehospitaliseerde patiënten en voor patiënten thuis is het resultaat van samenwerken. De interne ziekenhuisapotheek werkt dan ook samen met andere zorgverstrekkers in en buiten het ziekenhuis. Daarvoor werden een aantal specifieke initiatieven opgezet: