Diabetologen

dr. Nancy Van Wilder
dr. Nancy Van Wilder dr. Nancy Van Wilder

dr. Nancy Van Wilder

Resident Diabeteskliniek
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Zwangerschapsdiabetes
  • Type 1 en type 2 diabetes en zwangerschap
  • Endocrinologie
  • Obesitas

Over dr. Nancy Van Wilder

Dr. Van Wilder behaalde haar Diploma van Geneesheer-specialist in inwendige geneeskunde met bijzondere beroepstitel endocrino-diabetoloog aan de VUB en is sindsdien werkzaam in UZ Brussel als resident endocrinologie/diabetologie.In de diabeteskliniek zorgt ze voornamelijk voor de begeleiding en behandeling van patiënten met zwangerschapsdiabetes en type 1 of 2 diabetespatiënten die een zwangerschapswens hebben of reeds zwanger zijn. Dit gebeurt multidisciplinair in nauwe samenwerking met educatoren, gynaecologen en vroedvrouwen. Ook behandelt ze vrouwen met PolyCystisch Ovarieel Syndroom met zwangerschapswens en ter preventie van latere complicaties, zoals diabetes.

Dr. Van Wilder is eveneens werkzaam op de dienst endocrinologie, waar ze voornamelijk raadplegingen doet rond schildklierziekten, obesitas en hypofysaire problemen. Daarnaast verzorgt ze de avondconsultaties endocrinologie, obesitas en diabetes in de Polikliniek Dilbeek.

Daarnaast is ze lid van European Society of Endocrinology en van de Belgian Endocrine Society.

Wetenschappelijk onderzoek

  • Bijzondere presentatie van een primair ongedifferentieerd cardiaal sarcoom. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2010 66(23):1142-1145
  • Correlation between measured and estimated weight, measured and estimated height, calculated height from knee height and ulna length in obese, geriatric and cardiac surgery patients. Clinical Nutrition. 2013 32(1):196
  • Pseudomalabsorption of levothyroxine: A challenge for the endocrinologist in the treatment of hypothyroidism. Eur.Thyroid J. 2017 6(1):52-56

Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?