Diabetologen

prof. dr. Robert Hilbrands
prof. dr. Robert Hilbrands prof. dr. Robert Hilbrands

prof. dr. Robert Hilbrands

Kliniekhoofd Diabeteskliniek
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

 • Diabetes Type 1
 • Artificiële pancreas - Continue Glucosemonitoring
 • Eilandjes betacel transplantatie
 • Immunotherapie van type 1 diabetes
 • Diabetes en nierlijden
 • Diabetes na niertranspantatie
 • Diabetes bij cystic fibrosis
 • Diabetes bij jongvolwassenen

Over prof. dr. Robert Hilbrands

Robert Hilbrands behaalde zijn diploma geneeskunde en later zijn doctoraatstitel aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien genoot hij zijn opleiding tot internist en nefroloog aan het Universitair Ziekenhuis Brussel. Van 2011 tot 2013 legde hij zich toe op onderzoek van het afweersysteem, meer bepaald transplantatie en autoimmuniteit in de ‘Sir William Dunn School of Pathologie’, University of Oxford. Sinds zijn terugkeer voltooide hij zijn opleiding endocrinologie en is hij kliniekhoofd in de Diabeteskliniek van het UZ Brussel. Hij neemt actief deel aan translationeel diabetes onderzoek en heeft grote interesse om innovatieve therapieën tot bij de patiënt te brengen, zowel vóór diagnose (preventie), bij diagnose als in latere stadia van de aandoening. Specifiek richt het onderzoek zich op het onderdrukken van de autoimmuniteit (immunotherapie) en op de transplantatie van betacellen of stamcel gederiveerde cellen die zich tot betacellen en glucagoncellen ontwikkelen. Hiervoor werkt hij nauw samen met het Belgisch Diabetes Register (www.bdronline.be) en het Center for Beta Cell Therapy (www.betacelltherapy.org) waar hij verantwoordelijk is voor de experimentele behandeling van patiënten.

Daarnaast heeft hij expertise in de behandeling van Type 1 diabetes en de toepassing van nieuwe technologie en behandelingen. Hij leidt het team dat instaat voor de transitie van pediatrie naar de volwassenen raadpleging.

Robert Hilbrands is ook als docent verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is actief lid van de Diabetes Liga en ontving verschillende wetenschappelijke prijzen.

Verder is hij is auteur van 24 publicaties in PubMed, voornamelijk met betrekking tot diabetes type 1.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Differences in baseline lymphocyte counts and autoreactivity are associated with differences in outcome of islet cell transplantation in type 1 diabetic patients. Diabetes. 2009 58(10):2267-76
 • Predictive factors of allosensitization after immunosuppressant withdrawal in recipients of long-term cultured islet grafts. Transplantation. 2013 96(2):162-169
 • Harnessing FOXP3 regulatory T cells for transplantation tolerance. Journal of Clinical Investigation. 2014 124(4):1439-45
 • Early alteration of kidney function in non-uremic type 1 diabetic islet transplant recipients under tacrolimus-mycophenolate therapy. Transplantation. 2014 98(4):451-7
 • Pancreas and gallbladder agenesis in a newborn with holoprosencephaly, a case report. BMC Med Genet. 2017 18(1):57

Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?