Afspraak annuleren - Volwassenen

Belangrijk Covid-19: Het is niet nodig om zelf te annuleren. Het ziekenhuis doet er alles aan om een veilige zorgomgeving te creëren. Indien uw afspraak, opname, ... niet kan plaatsvinden, wordt u persoonlijk gecontacteerd.

(dd/mm/jjjj)

(dd/mm/jjjj)

(uu:mm)

Annuler un rendez-vous - Adultes

Important Covid-19 : Il n’est pas nécessaire de nous contacter afin d’annuler vous-même votre rendez-vous. L’UZ Brussel met tout en œuvre pour garantir la sécurité de l’environnement de soins. Si votre rendez-vous, hospitalisation, ... est annulée , vous serez contacté personnellement.

(jj/mm/aaaa)

(jj/mm/aaaa)

(hh:mm)