Angst en pijn verminderen

Het Kidz Health Castle hecht veel belang aan het verminderen van angst, stress en pijn bij patiënten. Met het project MiniMaxi streven de zorgmedewerkers naar een minimum aan angst en pijn en een maximum aan comfort bij het kind.

Hiervoor gebruiken de zorgmedewerkers verschillende technieken:

  • Indien de zorg het toelaat maken ze altijd gebruik van 'toverpleisters' die maken dat het geven van een prik, bij het plaatsen van een infuus of het uitvoeren van een bloedafnamen of inspuitig, minder tot geen pijn doet. Daarvoor wordt Elma®-zalf of de Rapydan®-pleister gebruikt. Deze dient minstens 40 minuten en best 1 uur vooraf aangebracht te worden.
  • Ze gebruiken ook verschillende afleidingstechnieken om de pijn en angst te verminderen, aangepast aan de leeftijd en de interesses van het kind.
  • Als deze technieken niet zouden volstaan, hebben ze de mogelijkheid om 'lachgas' (Meopa) toe te dienen. Ook dit heeft een angstreducerende werking.