Factuur betalen

U ontvangt uw factuur ongeveer twee maanden na uw ziekenhuisopname.

Aanvullende factureringen mogelijk

De facturen van het UZ Brussel worden opgesteld onder voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot heden niet in rekening werden gebracht. 

Aanvullende factureringen zijn mogelijk voor gegevens die nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van het versturen van de eerste factuur. Voorbeelden hiervan zijn: bijkomende onderzoeken zoals labotesten, medische beeldvorming of ontvangen geneesmiddelen.

Betaling binnen 20 dagen na ontvangst

Facturen dienen betaald te worden binnen de 20 kalenderdagen na factuurdatum. U kan betalen via overschrijving of aan de kassa in het ziekenhuis. Bij gebrek aan tijdige betaling wordt uw dossier overgemaakt aan de externe incassopartner waarmee het UZ Brussel samenwerkt en die vervolgens zorgt voor de verdere opvolging van de onbetaalde facturen. De betalingsvoorwaarden van het UZ Brussel zullen worden toegepast.


U kunt de facturatiedienst contacteren wanneer u vragen hebt over de inhoud van de factuur. Indien u vragen hebt in verband met de betaling dan kan u terecht bij dienst boekhouding.