Inschrijven

Op de dag van uw opname meldt u zich in de inkomzone Hospitalisaties (zone A, route 151) aan bij de KIO-hospitalisatiebalie. Daar helpen we u bij het vervullen van alle administratieve formaliteiten:

  • Bij inschrijving krijgt u o.a. een ‘opnameverklaring en bijhorende toelichtingen met een globaal overzicht van mogelijke kosten.
  • Er wordt bij inschrijving een voorschot gevraagd voor de opname. Inlichtingen kunt op voorhand steeds vragen op het nummer 02 477 77 85.
  • Rond uw pols wordt een identificatiebandje bevestigd dat tijdens uw hele ziekenhuisverblijf aan dient te blijven. Bij een onderzoek, een ingreep, toediening van medicatie, … checken de verpleegkundigen of artsen uw identiteit voor een maximale patiëntveiligheid.
  • Als u wordt opgenomen als gevolg van een arbeidsongeval, meld dit dan zeker tijdens uw inschrijving.