400.000 euro voor onderzoek naar de behandeling van Long covid: UNLOCK

400.000 euro voor onderzoek naar de behandeling van Long covid: UNLOCK

23 december 2021

In juni van dit jaar deed het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een oproep om meer kennis te vergaren over behandelingsmogelijkheden naar mensen met langdurige covid, in het kader van KCE Trials (een financieringsprogramma voor niet-commerciële klinische studies). De diensten Klinische Nutritie en Fysische Geneeskunde en Revalidatie, in samenwerking met de onderzoeksgroep Rehabilitation Research van de Vrije Universiteit Brussel, onder leiding van prof. Sabeth De Waele en dr. Marc Schiltz, dienden een studievoorstel in en werden geselecteerd door het KCE.
Ze zullen, met Trial Coördinator dr. Stijn Roggeman het studieconcept verder uitwerken en uitvoeren in samenwerking met patiëntenvereniging ‘Post covid Gemeenschap’.

Onderzoeksproject UNLOCK: voeding en fysieke revalidatie bij Long covid 

Na een SARS-CoV-2 infectie ervaart een toenemend aantal patiënten blijvende symptomen of restletsels zoals problemen bij inspanning en een verminderde kwaliteit van leven. Omdat COVID-19 vaak een invloed heeft op smaak en eetlust, komt gewichtsverlies in combinatie met spierverlies heel vaak voor. De hypothese van de onderzoekers is dat een gepersonaliseerd voedingsschema in combinatie met een op de patiënt afgestemd revalidatieprogramma de fysieke prestaties, functionele capaciteiten en levenskwaliteit van deze patiënten zal verbeteren. 

Klinisch onderzoek bij en samen met patiënten 

In deze studie zullen 66 patiënten met symptomen van langdurige covid (nog steeds klachten na 12 weken) ofwel een gepersonaliseerd behandelingsprogramma ofwel een standaard revalidatieprogramma van 18 kinesitherapiesessies volgen. Het gepersonaliseerde behandelingsprogramma zal bestaan uit een combinatie van voedingstherapie en een fysiek trainingsprogramma. De behandeling zal 12 weken duren. Een evaluatie volgt na 6 en 12 weken met een eindevaluatie 6 weken het einde van de behandeling.  

De patiënten zullen worden geselecteerd uit de UZ Brussel covid-patiënten populatie en in overleg met patiëntenvereniging Post covid-gemeenschap.  

Het onderzoek start op 1 maart 2022 en zal twee jaar duren 

Het team ontvangt hiervoor een onderzoeksbudget van 400.000 euro en zal uitgebreid worden met drie nieuwe medewerkers.  

Respect zit verweven in het DNA van het UZ Brussel. Daarom staat respect ook centraal bij het reageren op nieuws- of blogberichten. We kennen graag uw graag mening en staan open voor suggesties of vragen, maar vragen wel om een aantal simpele regels in acht te nemen. Alleen reacties die de regels respecteren, worden goedgekeurd en gepubliceerd.