Ontslag

Brochure

Uw verpleegeenheid heeft de brochure ‘Het voorbereiden van uw ontslag’ ter beschikking. Gebruik deze brochure tijdens uw opname, zo kan u het ziekenhuis in de beste omstandigheden weer verlaten.

Overleg met de arts

Uw ontslag uit het ziekenhuis wordt in samenspraak met de arts bepaald. Als u geen speciale zorgen meer nodig hebt, wordt uw ontslag gepland in de voormiddag, rond 10 uur. 

Als u het ziekenhuis wilt verlaten tegen het advies van de artsen in, vragen we u een verklaring te ondertekenen. Dit document ontslaat de artsen van elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw beslissing.

Ontslagbrief

Na uw opname krijgt u een ontslagbrief mee, bestemd voor uw huisarts. Binnen het UZ Brussel gebruiken zorgverleners soms afkortingen in patiëntendossiers om op een korte en duidelijke manier met elkaar te communiceren. Daarom kan het ook voorkomen dat u afkortingen terugvindt in de ontslagbrief. Zou u graag weten wat een afkorting precies betekent, dan kan u dit opzoeken in de afkortingenlijst

Attesten en voorschriften

Als u attesten voor hospitalisatieverzekering, werkgever, mutualiteit, ... nodig hebt, laat dit dan tijdig invullen door de behandelende arts. Wacht dus niet tot de dag van uw ontslag.

Vervoer regelen

De sociaal verpleegkundige kan zo nodig vooraf ziekenvervoer regelen of u kunt bij vertrek gratis een taxi bellen in de inkomhal Hospitalisaties (zone A, route 150). 

Opgelet: na een interventie met verdoving, mag u gedurende 24 uur niet zelf met de wagen rijden.

Niets vergeten? 

Kijk bij het verlaten van uw kamer grondig na dat u niets vergeet (gsm-lader, toiletartikelen) en dat uw kluisje leeg is.