Ontslag

Overleg met de arts

Het ontslag uit het ziekenhuis wordt in samenspraak met de arts bepaald. Als uw kind geen speciale zorgen meer nodig heeft, wordt het ontslag gepland in de voormiddag, rond 10 uur.  Als u het ziekenhuis wilt verlaten tegen het advies van de artsen in, wordt u gevraagd om een verklaring te ondertekenen. Dit document ontslaat de artsen van elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw beslissing. U hoeft niet meer langs de balie te gaan na ontslag.

Attesten en voorschriften

Als u attesten voor hospitalisatieverzekering, mutualiteit, ... nodig hebt, laat dit dan tijdig invullen door de behandelende arts. Wacht dus niet tot de dag van ontslag uit het ziekenhuis.

Ontslagbrief

Na uw opname krijgt u een ontslagbrief mee, bestemd voor uw huisarts. Binnen het UZ Brussel gebruiken zorgverleners soms afkortingen in patiëntendossiers om op een korte en duidelijke manier met elkaar te communiceren. Daarom kan het ook voorkomen dat u afkortingen terugvindt in de ontslagbrief. Zou u graag weten wat een afkorting precies betekent, dan kan u dit opzoeken in de afkortingenlijst

Niets vergeten? 

Kijk bij het verlaten van de kamer grondig na dat u niets vergeet (speelgoed, toiletartikelen, ...) en dat het kluisje leeg is.