Ontslag

Zodra de chirurg langs geweest is en uw kind zich prima voelt en geplast heeft, mag hij/zij naar huis. Dit is doorgaans tussen 16 en 18 uur.

U ontvangt deze informatie en documenten:

  • De ontslagbrief 
  • Eventuele opvolgafspraken 
  • Het pijnschema en de pijnmedicatie
  • Folder voor de eventuele nazorg 
  • Eventuele attesten voor school en/of werkgever

De nodige telefoonnummers in geval van vragen of problemen staan genoteerd op de ontslagbrief.