Ontslag

Zodra de chirurg langs geweest is en uw kind zich prima voelt en geplast heeft, mag hij/zij naar huis. Dit is doorgaans tussen 16 en 18 uur.

U ontvangt deze informatie en documenten:

  • De ontslagbrief 
  • Eventuele opvolgafspraken 
  • Het pijnschema en de pijnmedicatie
  • Folder voor de eventuele nazorg 
  • Eventuele attesten voor school en/of werkgever

De nodige telefoonnummers in geval van vragen of problemen staan genoteerd op de ontslagbrief.

Afkortingen in de ontslagbrief

Binnen het UZ Brussel gebruiken zorgverleners soms afkortingen in patiëntendossiers om op een korte en duidelijke manier met elkaar te communiceren. Daarom kan het ook voorkomen dat u afkortingen terugvindt in de ontslagbrief. Zou u graag weten wat een afkorting precies betekent, dan kan u dit opzoeken in de afkortingenlijst