Opname inplannen

Voor sommige onderzoeken of behandelingen is het nodig dat uw kind naar het dagziekenhuis van het KidZ Health Castle komt. De arts bespreekt dit met u tijdens de raadpleging.

Voor het inplannen van de datum van de opname, kan u terecht bij de dagplanning Pediatrie: