Tolk aanvragen

Het UZ Brussel is een Nederlandstalig ziekenhuis, maar de medewerkers spreken zoveel mogelijk de taal van de patiënt. Nederlands, Frans en Engels zijn de courant gesproken talen. 

Voor andere talen is er altijd de mogelijkheid om een tolk in te schakelen. Is er bij uw afspraak in het KidZ Health Castle vertaling nodig, dan kan u dit aanvragen op het moment dat u de afspraak maakt. Indien nodig kan u ook beroep doen op een tolk gebarentaal.