Uw kind voorbereiden

Hygiëne

Geef uw kind de dag voor de operatie een bad. Verwijder nagellak en juwelen.

Koortsvrij

Uw kind dient voor de ingreep 48 uur koortsvrij te zijn. Indien dit niet het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dageenheid Pediatrie. Dat kan op weekdagen telefonisch van 7 tot 18 uur op het nummer 02 477 60 67.

Nuchterheid

Met nuchterheid wordt bedoeld dat uw kind niet mag eten en drinken gedurende een voorgeschreven periode zodat de maag leeg is. Dit maakt deel uit van een veilige anesthesie.

De specifieke richtlijnen worden met u besproken tijdens de raadpleging bij de anesthesist. De dag voor de ingreep overloopt de verpleegkundige dit opnieuw met u in een telefonisch contact. 

Mentale voorbereiding

Een ingreep in het ziekenhuis is een hele belevenis voor uw zoon of dochter. Het is dan ook belangrijk om uw kind mentaal voor te bereiden. Een aantal tips:

 • Voor kinderen van 6 tot 8 jaar is er het filmpje ‘Beer in het Kinderziekenhuis’ en de website van het KidZ Health Castle, een website met informatie  over het kinderziekenhuis helemaal op kindermaat.
 • Hou informatie simpel en oprecht. Het is goed als uw kind weet wat er gaat gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat het alle medische details moet weten. Ook hoeft uw kind niet alles in één keer te horen.
 • Vertel in eenvoudige woorden wat u weet en probeer u in te leven in de belevingswereld van uw kind. Bij ‘slangetje in de neus’ bijvoorbeeld kunnen kinderen aan een echte slang denken.
 • Probeer uit te leggen wat uw kind zal meemaken, maar ook hoe uw zoon of dochter zich zal voelen. Vertel wat hij of zij mogelijk zal horen, zien, voelen en smaken. Bijvoorbeeld:
  • Een stethoscoop voelt koud aan, een plaspot ook
  • Het kapje voor de narcose kan vreemd ruiken
  • Na een operatie kan je dorst hebben of je misselijk voelen
  • ...