Veelgestelde vragen over facturen

We lijsten de meest voorkomende vragen over facturen voor u op. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met de Facuratiedienst.


Ik heb niet tijdig betaald, welke procedure wordt er gevolgd?

Facturen dienen betaald te worden binnen de 20 kalenderdagen na factuurdatum.
Bij gebrek aan tijdige betaling wordt uw dossier overgemaakt aan de externe incassopartner waarmee het UZ Brussel samenwerkt en die vervolgens zorgt voor de verdere opvolging van de onbetaalde facturen. De betalingsvoorwaarden van het UZ Brussel zullen worden toegepast.


Ik heb een brief ontvangen van Modero, wat moet ik doen?

Modero is de externe incassopartner waarmee het UZ Brussel samenwerkt voor de opvolging van onbetaalde facturen. Voor alle vragen omtrent uw betaling, uitstel van betaling of een afbetalingsplan kan u hen contacteren via:


Ik heb de originele factuur nooit ontvangen maar wel een herinnering, wat moet ik doen?

U ontvangt steeds een eerste kosteloze herinnering via onze incassopartner, namens het UZ Brussel.
Indien u de originele factuur niet ontvangen hebt kan u deze downloaden op het My UZ Brussel patiëntenportaal via my.uzbrussel.be.


< Terug