Veelgestelde vragen over facturen

We lijsten de meest voorkomende vragen over facturen voor u op. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met de Facuratiedienst.


Welke standaard doorlooptijd streven we na voor onze facturen?  

Het UZ Brussel wil de doorlooptijd tussen de prestatie en de facturatie zo kort mogelijk houden. Facturen worden één keer per maand gebundeld uitgestuurd. Onze ideale doorlooptijd is dan ook één maand. Facturatie is echter een complex proces, met o.a. grote afhankelijkheid van tijdige en correcte registratie vanuit alle betrokken diensten. Het rechtzetten en aanvullen van ontbrekende en onduidelijke informatie kost tijd. Hoe kleiner de foutenmarge en hoe sneller de registratie vanuit de diensten, hoe vlotter het facturatieproces.

Terug naar boven


Waarom worden facturen zo laat uitgestuurd, soms pas een jaar na opname? 

Het UZ Brussel schakelde over op nieuwe facturatiesoftware. Die omschakelijking is complex en zorgde voor een achterstand. Op dit moment is de bulk van de facturen tot en met november 2020 uitgestuurd. Tegen de zomer 2021 moet de grootste achterstand verwerkt zijn.  

Terug naar boven


Hoe werkt het rappelsysteem? Welke kosten worden aangerekend? 

Facturen moeten binnen de 20 dagen na ontvangst betaald worden. Bij het overschrijden van deze termijn wordt een extra kost via schadebeding aangerekend. 

  • Bij een eerste aanmaning is een administratiekost van 12,50 euro verschuldigd. 
  • Bij niet-betaling wordt het dossier overgedragen aan ons incassobureau waarna een tweede en laatste aanmaning volgt waarop een forfaitair schadebeding van 40 euro aangerekend wordt. 

In de minnelijke fase wordt nooit een ‘interest' gerekend op het eigenlijke facturatiebedrag, het gaat altijd om een vaste administratieve kost. Dit systeem van rappels is helaas een noodzakelijk kwaad. Enkel wanneer het dossier wordt overgemaakt aan onze advocaat, wordt de wettelijke interest aangerekend. Tijdige betaling is essentieel om de werking van het ziekenhuis te verzekeren.  

Voor patiënten met betalingsproblemen is er de mogelijkheid om tot een afbetalingsplan te komen met onze boekhouding.

Terug naar boven


Ik ontving een rappel vóór mijn factuur,  hoe kan dat? 

Ons nieuwe softwaresysteem kampt nog met een kinderziekte. Het gebeurt dat op de hoofdfactuur zaken ontbreken (door laattijdige registratie). In dat geval wordt een aanvullende factuur opgemaakt. Het softwaresysteem voorziet dan als vervaldatum automatisch de datum van de hoofdfactuur. Het levert inderdaad situaties op van onterecht verstuurde aanmaningen. In dat geval kan u ook altijd contact opnemen met de Facturatiedienst. We werken zo snel mogelijk aan een oplossing om dit probleem te verhelpen.

Terug naar boven


Kan in geval van overlijden de factuur niet sneller bezorgd worden? 

Bij overlijden van een patiënt is snelle bezorging van de factuur belangrijk voor afhandeling in kader van betaling via de erfenis. Ook op menselijk vlak is het uiteraard beter om niet maanden na een overlijden nog geconfronteerd te worden met facturen. We werken nu aan een applicatie om voor nabestaanden van patiënten die overlijden in ons ziekenhuis de facturatie automatisch sneller te laten verlopen.

Voor patiënten die in een ander ziekenhuis overlijden, en nog een openstaande factuur hebben in het UZ Brussel, zijn we afhankelijk van aangifte door de familie.  

Terug naar boven


Kan ik mijn factuur digitaal ontvangen?

Digitale afhandeling kan al enige tijd via de app POM. Ten vroegste eind 2021 zal digitale facturatie op grotere schaal geïmplementeerd worden. Voor facturen waarbij getuigschriften nodig zijn, is digitale bezorging echter voorlopig niet mogelijk.  

Terug naar boven


< Terug