Medische opvolging Klinefelter-syndroom

Elke patiënt krijgt een individueel opvolgingsschema. Viermaandelijks organiseert het UZ Brussel een consultatiedag waarop u de verschillende specialisten kan raadplegen.

Wat doet de dienst Medische genetica voor u? 

Het Klinefelter-syndroom is een genetische aandoening. De geneticus en psychologe/ sociaalverpleegkundige brengen u de diagnose en informeren u grondig over de gevolgen, mogelijke therapieën en begeleiding. De geneticus informeert u over de gevolgen en aanpak van het Klinefelter-syndroom.

  • Bij prenatale diagnose

De geneticus geeft u een zo goed mogelijk beeld van de toekomst van uw baby. Ook als u beslist om de zwangerschap af te breken, zal het medisch genetisch team u hierin bijstaan en informeren. Het Klinefelter-syndroom is niet erfelijk. De kans dat u bij een volgende zwangerschap opnieuw met Klinefelter of een andere chromosomale aandoening te maken krijgt, is kleiner of gelijk aan 1% (of gelijk aan het leeftijdsrisico bij moeders met hogere leeftijd).

  • Bij volwassenen

Heeft u het Klinefelter-syndroom en bent u toch vruchtbaar? Dan is de kans op een chromosoomafwijking bij uw kind licht verhoogd. Voor het bespreken van deze risico’s en prenatale diagnose kan u terecht bij de medisch geneticus.

Terug naar boven


Wat doet de dienst Psychiatrie voor u? 

Naast lichamelijke klachten ervaren patiënten met het Klinefelter-syndroom soms ook psychologische en sociale problemen. Sommigen lijken hier nauwelijks last van te hebben, bij anderen heeft de aandoening een belangrijke impact op het dagelijks functioneren. Individueel aangepaste zorg is belangrijk en vaak moeilijk te vinden.

Terug naar boven


Wat doet de dienst Urologie voor u? 

De dienst urologie bekommert zich over: 

  • Genitale afwijkingen 
  • Seksuele problemen: erectieproblemen en alle mogelijke oplossingen
  • De hormonale werking van de prostaat

Terug naar boven


Wat doet het BrusselsIVF voor u?

Meer informatie over de fertiliteitsproblemen bij mannen met het Klinefelter-syndroom, vindt u op de website van het BrusselsIVF van het UZ Brussel.

Terug naar boven