Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

Accreditaties voor labo's en banken voor lichaamsmateriaal - Kwaliteitszorg

Accreditaties voor labo's en banken voor lichaamsmateriaal - Kwaliteitszorg

De medische laboratoria en de banken voor menselijk lichaamsmateriaal zijn erkend door de nationale instanties en zijn ook geaccrediteerd.

ISO 15189 accreditatie medische laboratoria

Alle medische laboratoria van het UZ Brussel zijn ISO15189 geaccrediteerd. ISO 15189 - Medische laboratoria - Eisen voor kwaliteit en competentie - is de internationale norm voor medische laboratoria. De norm stelt eisen aan het management en technische eisen zoals bekwaam laboratoriumpersoneel, gebruik van aantoonbaar gevalideerde methodes, deelname aan externe kwaliteitscontroleprogramma's, geschikte laboratoriumruimtes en -apparatuur, controle van de omgevingsfactoren en kwaliteitsvolle rapportering van de testresultaten.

  • Laboratorium Klinische Biologie
  • Laboratorium Medisch Begeleide Voortplanting (BrusselsIVF)
  • Laboratorium Anatomo-Pathologie
  • Laboratorium Medische Genetica

ISO 17025 accreditatie test- en kalibratielaboratoria

Het Laboratorium microbiologie is ISO 17025 geaccrediteerd voor analyse van water en steriliteitstesten. ISO 17025 – Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria - is de internationale norm voor het uitvoeren van niet-medische analyses en kalibraties. De norm stelt eisen aan het management en technische eisen zoals bekwaam laboratoriumpersoneel, gebruik van aantoonbaar gevalideerde methodes, deelname aan externe kwaliteitscontroleprogramma's, geschikte laboratoriumruimtes en -apparatuur, controle van de omgevingsfactoren en kwaliteitsvolle rapportering van de testresultaten.

Jacie Accreditatie

Het stamceltransplantatieprogramma van het UZ Brussel, inclusief de Hematopoëtische Celbank en Aferese-eenheid, hebben een JACIE accreditatie behaald. 

EFI accreditatie

De Eenheid moleculaire hematologie van de dienst klinische biologie is EFI geaccrediteerd. De EFI standaard bevat kwaliteitseisen rond de histocompatibiliteitstesten in het kader van orgaan- en weefseltransplantaties. Deze eisen hebben betrekking op kwalificatie van het personeel, kwaliteitsbewaking, technieken en testprotocollen met betrekking tot orgaan- en weefseltransplantaties zoals de gebruikte terminologie, instrumenten en technieken en specifieke eisen voor nier en/of pancreastransplantatie, transplantaties van andere organen en hematopoëtische stamceltransplantaties.

Erkenningen weefsel- en biobanken

Weefselbanken en biobanken moeten voldoen aan de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijke onderzoek en haar uitvoeringsbesluiten. De wetgeving schrijft de kwaliteits – en veiligheidsnormen voor m.b.t. het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal.

Binnen het UZ Brussel zijn 4 weefselbanken en 1 biobank erkend:

  • Weefselbank Locomotorische Stelsel (Dienst Orthopedie)
  • Betacelbank (Dienst klinische Biologie)
  • Hematopoëtische Celbank (Dienst Hematologie)
  • Weefselbank voor Reproductief Menselijk Lichaamsmateriaal (BrusselsIVF)
  • Centrale biobank (Laboratorium Kwaliteit)