Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

ISO-normen voor het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) - Kwaliteitszorg

ISO-normen voor het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) - Kwaliteitszorg

Het CRG hanteert zowel in zijn laboratoria als in zijn klinische werking relevante ISO-normen.

U vindt meer info over de ISO-normen en kwaliteitszorg van het CRG op www.brusselsivf.be.