Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

Nalevingstoezicht op zorgtrajecten door de Zorginspectie - Kwaliteitszorg

Nalevingstoezicht op zorgtrajecten door de Zorginspectie - Kwaliteitszorg

Alle Vlaamse ziekenhuizen krijgen sinds 2013 onaangekondigde controles van inspecteurs van de Zorginspectie. De rapporten zijn online beschikbaar.

Sinds 1 maart 2013 is het 'Nalevingstoezicht' door de Vlaamse Zorginspectie van kracht. Alle Vlaamse ziekenhuizen krijgen (onaangekondigd) inspecteurs over de vloer. Zij bezoeken verschillende afdelingen in het ziekenhuis en via gesprekken met personeelsleden en patiënten, controles van patiëntendossiers en observaties, doen zij vaststellingen i.v.m. thema's als:

  • Veilige omgeving
  • Gestandaardiseerde zorg
  • Hygiëne
  • Communicatie
  • Personeel.

De kwaliteitsinspecties zullen verspreid in de tijd blijven gebeuren om alle patiënten op een structurele en systematische manier kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden en te garanderen.

U kan de rapporten online raadplegen:

1. Rapport toezicht op het cardiale zorgtraject (2019)

Tijdens deze inspectieronde nam Zorginspectie het zorgtraject voor hartpatiënten onder de loep. Ze evalueerden de cardiale basiszorg (o.a. behandeling van hartfalen, ritmestoornissen, secundaire preventie hartziekten…), pacemakertherapie en cardiale invasieve zorg (zowel diagnose als behandeling via bijvoorbeeld een heelkundige ingreep).

2. Rapport tweede ronde internistisch en chirurgisch zorgtraject (2019)

Dit rapport focust op een aantal onderwerpen uit het internistisch en chirurgisch zorgtraject. De Zorginspectie bezocht de intensieve zorgeenheden, de gespecialiseerde spoedgevallendienst, de internistische verpleegafdelingen, het operatiekwartier en de chirurgische verpleegafdelingen.

3. Rapport vrijheidsbeperkende maatregelen kinderpsychiatrie (2017)

Tussen december 2016 en april 2017 bezocht de Vlaamse Zorginspectie 36 kinderpsychiatrische diensten, waaronder ook PAika, de afdeling kinder- en jongerenpsychiatrie van het UZ Brussel. De inspectie onderzocht op welke manier de ziekenhuizen omgaan met vrijheidsbeperking bij minderjarigen. PAika investeert al jaren in een open, zorgzaam en veilig leefklimaat voor alle opgenomen kinderen en jongeren. Het inspectieverslag erkent de sterke punten rond de aanpak op basis van geweldloos verzet. Met de aangehaalde verbeterpunten is PAika ondertussen aan de slag. Enkel de aanpassingen inzake infrastructuur zullen meer tijd vragen omdat hiervoor een ruimer budget nodig is.