Externe accreditaties en labels

Verschillende kwaliteitsaudits uitgevoerd in het UZ Brussel, ook door externe controleorganen, verzekeren een goede zorgkwaliteit:

OECI-accreditatie voor het Oncologisch Centrum - Kwaliteitszorg

OECI-accreditatie voor het Oncologisch Centrum - Kwaliteitszorg

Het Oncologisch Centrum behaalde in 2015 de OECI-accreditatie, een Europees label uitgereikt door de Organisation of European Cancer Institutes.

Het Oncologisch Centrum van het UZ Brussel behaalde in 2015 de Europese OECI-accreditatie.

De OECI (Organisation of European Cancer Institutes) is het Europese netwerk van kankercentra. De OECI verenigt 93 instellingen in heel Europa om de kwaliteit van de zorgverstrekking te verbeteren en de strijd tegen kanker beter te organiseren op Europees niveau, dankzij goede samenwerking tussen de leden. De accreditatie van de Europese kankercentra steunt op kwaliteitsstandaarden die een continue verbetering van de dienstverlening aan patiënten beogen.

Wie het accreditatieprogramma van de OECI wil volgen, engageert zich voor een proces van continue kwaliteitsverbetering en legt zichzelf meteen ook nieuwe doelstellingen op voor de komende jaren.

Kernelementen uit het eindrapport:

  • De patiëntenzorg werd sterk geprezen.
  • De wachttijden voor diagnose en behandeling zijn zeer kort.
  • Alle patiënten ontvangen zeer persoonlijke holistische zorg, met inbegrip van de steun van de sociaal verpleegkundigen en een zeer sterk palliatief support team.
  • Het Oncologisch Centrum kreeg het label ‘Clinical Cancer Center’.

U vindt meer info over OECI op www.oeci.eu