Covid-19: Vaccinatie


Vaccinatie aanbevolen voor niertransplant patiënten

Het transplant team van het UZ Brussel adviseert alle niertransplant patiënten om zich te laten vaccineren tegen SARS-CoV-2, ook indien u al besmet geweest bent met SARS-CoV-2. Wanneer u een uitnodiging ontvangt voor vaccinatie, raden wij u aan om op deze uitnodiging in te gaan.

Het is geweten dat de antilichaam respons bij niertransplant patiënten lager is dan bij de algemene bevolking. Toch bevestigen alle beschikbare studies dat vaccinatie zinvol is, en het risico op een ernstige COVID-infectie ( inclusief hospitalisatie, opname op intensieve zorgen) en overlijden overtuigend doet afnemen. De antilichaam titer neemt echter af met de tijd, en het is dus belangrijk om de vaccinatie te herhalen. Let er dus op dat u tijdig de derde dosis van het vaccin toegediend krijgt.

Als niertransplant patiënt hebt u een hoger risico op een gecompliceerd ziekteverloop na besmetting met het SARS-CoV-2-virus. Eén derde van de niertransplant patiënten met COVID-19 moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Het risico om te overlijden door COVID-19 wordt bij niertransplant patiënten geschat op 15 à 20%. Bovendien moet bij een COVID-19 infectie de afweeronderdrukkende medicatie worden afgebouwd, wat het risico op afstoting van de transplant nier vergroot.

De 4 actueel beschikbare COVID-19 vaccins in België (Pfizer BioNTech, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson) kunnen veilig toegediend worden bij niertransplant patiënten omdat ze geen levend verzwakt virus bevatten.

Terug naar boven


Vierde vaccinatiedosis tegen COVID-19 bij immuun gecompromitteerde personen: wanneer, wie, hoe en waar?

Studies in transplantpatiënten hebben aangetoond dat een vierde vaccindosis de hoeveelheid antilichamen tegen het virus significant verhoogd en dus de bescherming tegen infecties versterkt. U zal van het vaccinatiecentrum in uw buurt op korte termijn een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Wij vragen dan ook aan alle onze patiënten om op deze uitnodiging in te gaan.

Enkele concrete aanbevelingen:

  • De vierde vaccindosis kan vanaf 3 maanden na de derde dosis worden toegediend.
  • Indien u nog geen derde vaccindosis hebt ontvangen, vragen we u dit dringend te doen. De vierde vaccindosis kan dan 3 maanden later gepland worden.
  • Hebt u recent een Covid-infectie doorgemaakt (bevestigd via positieve PCR test)? Dan stellen we voor de vierde vaccindosis uit te stellen tot 3 maanden na datum van de positieve test. U dient zelf het vaccinatiecentrum te contacteren om de datum van uw afspraak aan te passen.

Terug naar boven


Mogelijke bijwerkingen

Pijn ter hoogte van de bovenarm, en algemene symptomen zoals vermoeidheid, spierpijn en koorts zijn de meest voorkomende bijwerkingen. De bijwerkingen doen zich voor in de eerste dagen na vaccinatie. Ze zijn meestal mild en van voorbijgaande aard.

Terug naar boven


Niertransplant patiënten behoren tot de prioritaire groep

Als niertransplant patiënt komt u in aanmerking voor prioritaire vaccinatie in de groep 1b.

  • Bent u 65 jaar of ouder, dan zal u op basis van uw leeftijd uitgenodigd worden voor een prioritaire vaccinatie.
  • Bent u jonger dan 65 jaar, raden wij u zeker aan om uw globaal medisch dossier bij uw huisarts in orde is te brengen om een correcte identificatie als risicopatiënt te garanderen.

Meer informatie over de prioritisering van patiënten met nieraandoeningen voor SARS-CoV-2 vaccinatie kan u vinden in het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Terug naar boven


Vaccinatie van uw huisgenoten

Het is mogelijk dat de vaccinatie tegen COVID-19 minder efficiënt is bij personen met een verminderd immuunsysteem vergeleken met personen met een normaal immuunsysteem. Daarom is het ook erg belangrijk dat alle personen in uw directe omgeving zich laten vaccineren tegen COVID-19, van zodra mogelijk. Hierdoor vermindert de kans dat u besmet geraakt en ziek wordt.

Terug naar boven


Wat met de resultaten UPRAISE vaccinatiestudie?

Indien u deelnam aan de UPRAISE-studie mag u het resultaat hiervan uiterlijk op 24/09/21 per post verwachten.

Terug naar boven


Meer info

Heeft u vragen dan kan u contact opnemen

Terug naar boven