Informeren

Bij de opname heeft de neuroloog een gesprek met u en/of uw contactpersoon. De neuroloog bespreekt de volgende aspecten:

 • Uw huidige toestand
 • De mogelijke oorzaak van uw beroerte
 • Verwachtingen op korte termijn
 • Het te volgen beleid op korte termijn

De behandelende arts komt op werkdagen ’s morgens tijdens het zaalbezoek bij u langs. Hij bekijkt samen met de verpleegkundigen uw toestand en stelt zich op de hoogte van eventuele bijzonderheden van de voorgaande avond en nacht. Tijdens dit zaalbezoek kunt u eventuele vragen stellen.

Na een aantal dagen kunnen de eerste resultaten van de onderzoeken bekend zijn en kunnen u en/of uw partner of contactpersoon via de verpleegkundige een afspraak maken met de behandelende arts.

Hierbij kan het volgende aan bod komen:

 • Uw huidige toestand
 • De mogelijke oorzaak van uw beroerte
 • Verwachtingen op korte en lange termijn
 • Het te volgen beleid op korte en lange termijn
 • Resultaten van onderzoeken
 • Thuissituatie
 • Het ontslagbeleid