Expertise

Nucleaire geneeskunde is het medisch specialisme dat met behulp van geavanceerde apparatuur, zoals SPECT/CT- en PET/CT-camera's, de werking van verschillende organen in het lichaam in beeld brengt tot op niveau van de cellen en moleculen. De onderzoeksuitslagen helpen de aanvragende arts bij het stellen van een diagnose en het bepalen van een goede behandeling

  • Per jaar verricht de dienst ongeveer 10.000 diagnostische onderzoeken bij patiënten van alle leeftijdscategorieën en met uiteenlopende ziektebeelden. 
  • Daarnaast krijgen elk jaar ongeveer 100 patiënten een therapie met radioactieve stoffen, meestal voor de behandeling van schildklierziekten of prostaatkanker. 

Alle domeinen van de geneeskunde

De dienst beschikt over de specialistische kennis, de faciliteiten en de wettige vergunningen om nagenoeg alle diagnostische zorgen te verstrekken en behandelingen uit te voeren. Nucleaire geneeskunde heeft toepassingen in bijna alle domeinen van de geneeskunde en bij alle leeftijdscategorieën van patiënten. 

Vroegtijdig opsporen

Nucleaire geneeskunde wordt veelal toegepast om vroegtijdig stoornissen in de functie van een orgaan op te sporen, vooraleer er veralgemeende afwijkingen optreden in een globale lichaamsfunctie of vooraleer er veranderingen zichtbaar worden in de anatomie van een orgaan. 

Specialistische zorg

Daarnaast behoort specialistische zorg voor patiënten met complexe ziektebeelden en problemen tot de kerntaken van een universitair ziekenhuis. Door klinisch onderzoek biedt de dienst ook de mogelijkheid om de geavanceerde diagnostische testen uit te voeren met behulp van moleculaire beeldvorming.