Wetenschappelijke studies & Onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek in de dienst Nucleaire geneeskunde van het UZ Brussel is in de eerste plaats gericht op het ontwikkelen en klinisch valideren van:

  • Nieuwe radiofarmaca 
  • Digitale beeldverwerkingstechnieken voor emissietomografie (PET en SPECT)

De primaire doelstelling is het ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van bestaande kwantitatieve diagnostische beeldvormingstechnieken die gebruik maken van radioactieve tracers. Van nature uit is dit onderzoek sterk multidisciplinair. De voornaamste klinische toepassingsgebieden situeren zich op het gebied van de beeldvorming van de nucleaire oncologie. 

Er bestaat een continuüm in het onderzoek van preklinisch fundamenteel en toegepast onderzoek tot en met patiëntenzorg. In het Laboratorium voor In Vivo Cellular and Molecular Imaging van de Vrije Universiteit Brussel zijn er verschillende beeldvormingsmodaliteiten voor preklinisch onderzoek beschikbaar samen met een eenheid voor de ontwikkeling van gemerkte probes.


Onderwijs en opleiding

Verschillende medewerkers van de dienst zijn intensief betrokken bij het onderwijs van studenten in Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie, Stralingsfysica, Biotechnologie.

De dienst is erkend voor de volledige opleiding van kandidaat-specialisten in de Nucleaire geneeskunde. De dienst is een stageplaats voor volgende opleidingen:

  • ASO Nucleaire Geneeskunde
  • Stralingsfyscia en Radiofarmacie
  • Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken van de Hanzehogeschool Groningen (in het kader van een Europees project, National Agency Leonardo da Vinci Netherlands)